Mây thẻ: Giám Mục Chile đệ đơn từ chức lên Đức Thánh Cha

Giám Mục Chile đệ đơn từ chức lên Đức Thánh Cha

Tất cả 34 Giám Mục Chile đệ đơn từ chức lên Đức Thánh Cha

ROMA. Tất cả  34 GM Chile trong đó có 2 Hồng Y, đã đồng loại đệ đơn từ chức lên ĐTC để ngài định liệu. Đức Thánh Cha Họp Với Các Giám Mục Chile...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày