Mây thẻ: Giám mục bị bắn

Christian Carlassare

Giám mục bị bắn đã sẵn sàng trở lại làm việc sau 6 cuộc...

SAU 6 CUỘC GIẢI PHẪU, GIÁM MỤC BỊ BẮN ĐÃ SẴN SÀNG TRỞ LẠI LÀM VIỆC Gần ba tháng sau khi bị bắn ngay sau khi được bổ nhiệm làm tân Giám mục của giáo...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày