Mây thẻ: Giám Mục Aloisiô Nguyễn Hùng Vị

Thánh lễ truyền chức linh mục giáo phận Kon Tum được cử hành vào lúc 5h30, ngày 1-10-2020 Tại Nhà thờ Chính Tòa - Giáo phận Kon Tum. Do Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum chủ sự.video

Thánh lễ truyền chức linh mục Kon Tum 2020

Thánh lễ truyền chức linh mục giáo phận Kon Tum được cử hành vào lúc 5h30, ngày 1-10-2020 Tại Nhà thờ Chính Tòa - Giáo phận Kon Tum. Do Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng...
Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị

Thông báo của Tòa giám mục Kon Tum ngày 27/3/2020

TOÀ GIÁM MỤC KON TUM Office of the Bishop - Diocese of Kontum 146 Trần Hưng Đạo - Kontum - Việt Nam Số 48/VT/’20/Tgmkt THÔNG BÁO VỀ TUẦN THÁNH VÀ LỄ PHỤC SINH Kính thưa quý Cha,...
Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị

Tiểu sử Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị

Giám Mục Đương Nhiệm Công Giáo Việt Nam ***** Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị sinh ngày 15/08/1952: Sinh tại họ đạo Phú Gia, Hà Nội 1954–1963: Sống tại giáo xứ Bình Cang, xã Vĩnh Trung, Nha Trang 1963–1972:...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày