Mây thẻ: Giải thích dụ ngôn

Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha

Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha ngày 4-10-2020

Kinh Truyền Tin CN XXVII TN A: Quyền bính thật sự là phục vụ Vatican News (4.10.2020) – Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu, đặc biệt các vị lãnh đạo trong Giáo hội,...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày