Mây thẻ: Gia đình thánh gia

Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 27-12-2020

Trực tiếp Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 27-12-2020 – Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật trong tuần Bát nhật Giáng Sinh - Thánh gia https://www.youtube.com/watch?v=aoJ4ayWMJH0 Lời Chúa: Lc 2, 22-40 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy...
Chúa Nhật lễ Thánh Gia Thấtvideo

Trực tiếp: Chúa Nhật lễ Thánh Gia Thất 2020

Trực tiếp: Chúa Nhật lễ Thánh Gia Thất 2020. Thánh lễ vào lúc 17h30, ngày 26-12-2020 tại nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày