Mây thẻ: Gerard Francisco Parco Timoner III

Tân Bề Trên Tổng Quyền thứ 88 Dòng Đaminh

Tân Bề Trên Tổng Quyền thứ 88 Dòng Đaminh

Tổng Hội dòng Đa Minh nhóm tại Đại chủng viện Xuân Lộc đã bầu được Bề trên Tổng Quyền cho dòng, đó là Cha Gerard Francisco Parco Timoner III, người Philippines, Tổng Phụ Tá...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày