Mây thẻ: Ga 8: 31-42

lời chúa

Lời Chúa ngày 24-3-2021 – Thứ Tư Tuần 5 Mùa Chay

Sự thật sẽ giải phóng các ông (24.3.2021 – Thứ Tư Tuần 5 Mùa Chay) Lời Chúa: Ga 8, 31-42 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với những người Do Thái đã tin Người rằng: “Nếu các...
lời chúa

Lời Chúa ngày 1-4-2020 – Thứ Tư Tuần 5 MC

Sự thật sẽ giải phóng các ông (01.4.2020 – Thứ Tư Tuần 5 MC) Lời Chúa: Ga 8, 31-42 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với những người Do thái đã tin Người rằng: “Nếu các ông...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày