Mây thẻ: Ga 8: 21-30

lời chúa

Lời Chúa ngày 23-3-2021 – Thứ Ba Tuần 5 Mùa Chay

Giương cao Con Người lên (23.3.2021 – Thứ Ba Tuần 5 Mùa Chay) Lời Chúa: Ga 8, 21-30 Khi ấy, Đức Giêsu nói với những người Biệt phái rằng: “Tôi ra đi, các ông sẽ tìm...
lời chúa

Lời Chúa ngày 31/3/2020

Giương cao Con Người lên (31.3.2020– Thứ Ba Tuần 5 MC) Lời Chúa: Ga 8, 21-30 Trực tiếp Thánh lễ Thứ Ba ngày 31/3/2020 Khi ấy, Đức Giêsu nói với những người Biệt phái rằng: “Tôi ra...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày