Mây thẻ: Ga 8: 1-11

lời chúa

Lời Chúa ngày 22-3-2021 – Thứ Hai Tuần 5 Mùa Chay

Đừng phạm tội nữa (22.3.2021– Thứ Hai Tuần 5 Mùa Chay) Lời Chúa: Ga 8, 1-11 Khi ấy, Ðức Giêsu đi đến núi Ôliu. Vừa tảng sáng, Người trở lại Ðền Thờ. Toàn dân đến với...
lời chúa

Lời Chúa ngày 30/3/2020 – Thứ Hai Tuần 5 MC

Đừng phạm tội nữa (30.3.2020– Thứ Hai Tuần 5 MC) Lời Chúa: Ga 8, 1-11 Khi ấy, Ðức Giêsu đi đến núi Ôliu. Vừa tảng sáng, Người trở lại Ðền Thờ. Toàn dân đến với Người....
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 7/4/2019

Đừng phạm tội nữa (7.4.2019 – Chúa Nhật 5 Mùa Chay, Năm C Lời Chúa: Ga 8, 1-11 Lúc ấy, Ðức Giêsu đến núi Ôliu. Vừa tảng sáng, Người trở lại Ðền Thờ. Toàn dân đến...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày