Mây thẻ: Ga 8

lời chúa

Lời Chúa ngày 24-3-2021 – Thứ Tư Tuần 5 Mùa Chay

Sự thật sẽ giải phóng các ông (24.3.2021 – Thứ Tư Tuần 5 Mùa Chay) Lời Chúa: Ga 8, 31-42 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với những người Do Thái đã tin Người rằng: “Nếu các...
lời chúa

Lời Chúa ngày 23-3-2021 – Thứ Ba Tuần 5 Mùa Chay

Giương cao Con Người lên (23.3.2021 – Thứ Ba Tuần 5 Mùa Chay) Lời Chúa: Ga 8, 21-30 Khi ấy, Đức Giêsu nói với những người Biệt phái rằng: “Tôi ra đi, các ông sẽ tìm...
lời chúa

Lời Chúa ngày 22-3-2021 – Thứ Hai Tuần 5 Mùa Chay

Đừng phạm tội nữa (22.3.2021– Thứ Hai Tuần 5 Mùa Chay) Lời Chúa: Ga 8, 1-11 Khi ấy, Ðức Giêsu đi đến núi Ôliu. Vừa tảng sáng, Người trở lại Ðền Thờ. Toàn dân đến với...
Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gònvideo

Trực tiếp Thánh lễ 2-4-2020 (5h30)

Truyền hình Công Giáo hàng ngày  - Conggiao24h.net Truyền hình Công Giáo, Trực tiếp Thánh Lễ, Thánh lễ Online, Trực tuyến Thánh Lễ. Trực tiếp sự kiện Công giáo, Tin tức Công Giáo mới nhất...
lời chúa

Lời Chúa ngày 30/3/2020 – Thứ Hai Tuần 5 MC

Đừng phạm tội nữa (30.3.2020– Thứ Hai Tuần 5 MC) Lời Chúa: Ga 8, 1-11 Khi ấy, Ðức Giêsu đi đến núi Ôliu. Vừa tảng sáng, Người trở lại Ðền Thờ. Toàn dân đến với Người....

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày