Mây thẻ: Ga 7: 40-53

lời chúa

Lời Chúa ngày 20-3-2021 – Thứ Bảy Tuần 4 Mùa Chay

Ông này là Đấng Kitô (21.3.2021 – Thứ Bảy Tuần 4 Mùa Chay) Lời Chúa: Ga 7, 40-53 Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: “Ông...
lời chúa

Lời Chúa ngày 28/3/2020 – Thứ Bảy Tuần 4 Mùa Chay

Ông này là Đấng Kitô (28.3.2020 – Thứ Bảy Tuần 4 MC) Lời Chúa: Ga 7, 40-53 Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: “Ông này...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 6/4/2019

Ông này là Đấng Kitô (6.4.2019 – Thứ Bảy Tuần 4 Mùa Chay) Lời Chúa: Ga 7, 40-53 Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: “Ông...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày