Mây thẻ: Ga 7: 37-39

lời chúa

Lời Chúa ngày 22-5-2021 – Thứ Bảy, Vọng Lễ Hiện xuống

Nước Hằng sống (22.5.2021 – Thứ Bảy, Vọng Lễ Hiện xuống) Lời Chúa: Ga 21, 20-25 Khi ấy, ông Phêrô quay lại, thì thấy người môn đệ Ðức Giêsu thương mến đi theo sau; ông này...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 19.5.2018

Lời chứng xác thực Lời Chúa: Ga 21, 20-25 Khi ấy, ông Phêrô quay lại, thì thấy người môn đệ Ðức Giêsu thương mến đi theo sau; ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Ðức...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày