Mây thẻ: Ga 7

lời chúa

Lời Chúa ngày 22-5-2021 – Thứ Bảy, Vọng Lễ Hiện xuống

Nước Hằng sống (22.5.2021 – Thứ Bảy, Vọng Lễ Hiện xuống) Lời Chúa: Ga 21, 20-25 Khi ấy, ông Phêrô quay lại, thì thấy người môn đệ Ðức Giêsu thương mến đi theo sau; ông này...
lời chúa

Lời Chúa ngày 20-3-2021 – Thứ Bảy Tuần 4 Mùa Chay

Ông này là Đấng Kitô (21.3.2021 – Thứ Bảy Tuần 4 Mùa Chay) Lời Chúa: Ga 7, 40-53 Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: “Ông...
lời chúa

Lời Chúa ngày 28/3/2020 – Thứ Bảy Tuần 4 Mùa Chay

Ông này là Đấng Kitô (28.3.2020 – Thứ Bảy Tuần 4 MC) Lời Chúa: Ga 7, 40-53 Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: “Ông này...
lời chúa

Lời Chúa ngày 27/3/2020 – Thứ Sáu Tuần 4 MC

Giờ của Người chưa đến (27.3.2020 – Thứ Sáu Tuần 4 MC) Lời Chúa: Ga 7, 1-2.10.25-30 Khi ấy, Ðức Giêsu thường đi lại trong miền Galilê; Người không muốn đi lại trong miền Giuđê, vì...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày