Mây thẻ: Ga 6: 60-69

lời chúa

Lời Chúa ngày 24-4-2021 – Thứ Bảy Tuần 3 Phục Sinh

Anh em cũng muốn bỏ đi sao? (24.4.2021 – Thứ Bảy Tuần 3 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 6, 60-69 Khi ấy, có nhiều môn đệ của Đức Giêsu nói rằng: “Lời này chướng tai quá!...
lời chúa

Lời Chúa ngày 2-5-2020

Anh em cũng muốn bỏ đi sao? (02.5.2020– Thứ Bảy Tuần 3 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 6, 60-69 Khi ấy, có nhiều môn đệ của Đức Giêsu nói rằng: “Lời này chướng tai quá! Ai...
suy niệm lời chúa

Suy niệm lời Chúa ngày 21.4.2018

Anh em cũng muốn bỏ đi sao?  Lời Chúa: Ga 6, 60-69     Khi ấy, có nhiều môn đệ của Đức Giêsu nói rằng: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” Nhưng Ðức Giêsu tự mình...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày