Mây thẻ: Ga 6 51.60-69

Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 10/5/2019

Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống (10.5.2019 – Thứ Sáu Tuần 3 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 6, 51.60-69 Khi ấy, người Do-thái tranh luận sôi nổi với nhau....

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày