Mây thẻ: Ga 6: 35-40

lời chúa

Lời Chúa ngày 21-4-2021 – Thứ Tư Tuần 3 Phục Sinh

Đến với tôi, tin vào tôi (21.4.2021 – Thứ Tư Tuần 3 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 6, 35-40 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến...
lời chúa

Lời Chúa ngày 29-4-2020

Đến với tôi, tin vào tôi (29.4.2020 – Thứ Tư Tuần 3 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 6, 35-40 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến...
suy niệm lời chúa

Suy niệm lời Chúa Thứ tư Tuần 3 Phục sinh 18.4.2018

Đến với tôi, tin vào tôi Lời Chúa: Ga 6, 35-40 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày