Mây thẻ: Ga 6: 22-29

lời chúa

Lời Chúa ngày 19-4-2021 – Thứ Hai Tuần 3 Phục Sinh

Lương thực trường tồn (19.4.2021 – Thứ Hai Tuần 3 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 6, 22-29 Khi ấy, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia Biển Hồ, thấy rằng ở đó đã...
lời chúa

Lời Chúa ngày 27-4-2020 – Thứ Hai Tuần 3 Phục Sinh

Lương thực thường tồn (27.4.2020 – Thứ Hai Tuần 3 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 6, 22-29 Khi ấy, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia Biển Hồ, thấy rằng ở đó đã...
suy niệm lời chúa

Lương thực thường tồn (16.4.2018 – Thứ hai Tuần 3 Phục sinh)

Lời Chúa: Ga 6, 22-29 Khi ấy, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia Biển Hồ, thấy rằng ở đó đã chỉ có một chiếc thuyền và Ðức Giêsu lại không cùng...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày