Mây thẻ: Ga 6

lời chúa

Lời Chúa ngày 22-8-2021 – Chúa Nhật 21 Thường Niên

Lời ban sự sống (22-8-2021 – Chúa Nhật 21 Thường Niên B) Lời Chúa: Ga 6, 54a.60-69 Khi nghe Ðức Giêsu tuyên bố: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời”, nhiều...
lời chúa

Lời Chúa ngày 8-8-2021 – Chúa Nhật 19 Thường niên

Bánh trường sinh (08-8-2021 – Chúa Nhật 19 Thường niên B) Lời Chúa: Ga 6, 41-51 Khi ấy, người Do Thái xầm xì phản đối, bởi vì Ðức Giêsu đã nói: “Tôi là bánh từ trời...
lời chúa

Lời Chúa ngày 1-8-2021 – Chúa Nhật 18 thường Niên

Bánh thật từ trời (01-8-2021 – Chúa Nhật 18 Thường Niên năm B) Lời Chúa: Ga 6, 24-35 Khi dân chúng thấy Ðức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ...
lời chúa

Lời Chúa ngày 25-7-2021 – Chúa nhật 17 Thường niên

Chúng ta mua đâu ra bánh cho họ ăn (25.7.2021 – Chúa nhật 17 Thường niên, Năm B) Lời Chúa: Ga 6, 1-15 Hôm ấy, Ðức Giêsu sang bên kia Biển Hồ Galilê, cũng gọi là...
lời chúa

Lời Chúa ngày 24-4-2021 – Thứ Bảy Tuần 3 Phục Sinh

Anh em cũng muốn bỏ đi sao? (24.4.2021 – Thứ Bảy Tuần 3 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 6, 60-69 Khi ấy, có nhiều môn đệ của Đức Giêsu nói rằng: “Lời này chướng tai quá!...
lời chúa

Lời Chúa ngày 23-4-2021 – Thứ Sáu Tuần 3 Phục Sinh

Nhờ tôi mà được sống (23.4.2021 – Thứ Sáu Tuần 3 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 6, 52-59 Khi ấy, người Do thái tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có...
lời chúa

Lời Chúa ngày 22-4-2021 – Thứ Năm Tuần 3 Phục Sinh

Chúa Cha lôi kéo (22.4.2021 – Thứ Năm Tuần 3 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 6, 44-51 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha, là...
lời chúa

Lời Chúa ngày 21-4-2021 – Thứ Tư Tuần 3 Phục Sinh

Đến với tôi, tin vào tôi (21.4.2021 – Thứ Tư Tuần 3 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 6, 35-40 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến...
lời chúa

Lời Chúa ngày 20-4-2021 – Thứ Ba Tuần 3 Phục Sinh

Bánh ban sự sống cho thế giới (20.4.2021 – Thứ Ba Tuần 3 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 6, 30-35 Khi ấy, những người Do thái hỏi Đức Giêsu rằng: “Ông làm được dấu lạ nào...
lời chúa

Lời Chúa ngày 19-4-2021 – Thứ Hai Tuần 3 Phục Sinh

Lương thực trường tồn (19.4.2021 – Thứ Hai Tuần 3 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 6, 22-29 Khi ấy, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia Biển Hồ, thấy rằng ở đó đã...
lời chúa

Lời Chúa ngày 17-4-2021 – Thứ Bảy Tuần 2 Phục Sinh

Chính Thầy đây (17.4.2021– Thứ Bảy Tuần 2 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 6, 16-21 Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ, rồi xuống thuyền đi về phía Caphácnaum bên kia Biển Hồ. Trời...
lời chúa

Lời Chúa ngày 16-4-2021 – Thứ Sáu Tuần 2 Phục Sinh

Ăn bao nhiêu tùy ý (16.4.2021 – Thứ Sáu Tuần 2 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 6, 1-15 Khi ấy, Đức Giêsu sang bên kia Biển Hồ Galilê, cũng gọi là Biển Hồ Tibêria. Có đông...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày