Mây thẻ: Ga 5: 31-47

lời chúa

Lời Chúa ngày 18-3-2021 – Thứ Năm Tuần 4 Mùa Chay

Chúa Cha làm chứng cho tôi (18.3.2021 – Thứ Năm Tuần 4 Mùa Chay) Lời Chúa: Ga 5, 31-47 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do thái rằng: “Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì...
lời chúa

Lời Chúa ngày 26/3/2020 – Thứ Năm Tuần 4 MC

Chúa Cha làm chứng cho tôi (26.3.2020 – Thứ Năm Tuần 4 MC) Lời Chúa: Ga 5, 31-47 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do thái rằng: “Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 4/42019

Chúa Cha làm chứng cho tôi (4.4.2019 – Thứ Năm Tuần 4 Mùa Chay) Lời Chúa: Ga 5, 31-47 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do thái rằng: “Nếu tôi làm chứng về chính mình,...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày