Mây thẻ: Ga 5: 17-30

lời chúa

Lời Chúa ngày 10-10-2021 – Chúa Nhật 28 TN

Được gấp trăm (10.10.2021 – Chúa Nhật 28 Thường niên, Năm B) Lời Chúa: Mc 10, 17-30 Hôm ấy, Ðức Giêsu vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và...
lời chúa

Lời Chúa ngày 17-3-2021 – Thứ Tư Tuần 4 Mùa Chay

Không thể làm gì tự mình (17.3.2021 – Thứ Tư Tuần 4 Mùa Chay) Lời Chúa: Ga 5, 17-30 Khi ấy, Ðức Giêsu nói: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 3/4/2019

Không thể làm gì tự mình (3.4.2019 – Thứ Tư Tuần 4 Mùa Chay) Lời Chúa: Ga 5, 17-30 Khi ấy, Ðức Giêsu nói: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày