Mây thẻ: Ga 5: 1-3a.5-16

lời chúa

Lời Chúa ngày 16-3-2021 – Thứ Ba Tuần 4 Mùa Chay

Muốn trở nên lành mạnh (16.3.2021 – Thứ Ba Tuần 4 Mùa Chay) Lời Chúa: Ga 5, 1-16 / Ga 5, 1-3a.5-16 Nhân dịp lễ của người Do Thái, Ðức Giêsu lên Giêrusalem. Tại Giêrusalem, gần...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 2/4/2019

Muốn trở nên lành mạnh (2.4.2019 – Thứ Ba Tuần 4 Mùa Chay) Lời Chúa: Ga 5, 1-3a.5-16 Nhân dịp lễ của người Do thái, Ðức Giêsu lên Giêrusalem. Tại Giêrusalem, gần Cửa Chiên, có một...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày