Mây thẻ: Ga 5: 1-16

lời chúa

Lời Chúa ngày 16-3-2021 – Thứ Ba Tuần 4 Mùa Chay

Muốn trở nên lành mạnh (16.3.2021 – Thứ Ba Tuần 4 Mùa Chay) Lời Chúa: Ga 5, 1-16 / Ga 5, 1-3a.5-16 Nhân dịp lễ của người Do Thái, Ðức Giêsu lên Giêrusalem. Tại Giêrusalem, gần...
lời chúa

Lời Chúa ngày 24/3/2020

Muốn trở nên lành mạnh (24.3.2020 – Thứ Ba Tuần 4 MC) Lời Chúa: Ga 5, 1-16 Nhân dịp lễ của người Do thái, Ðức Giêsu lên Giêrusalem. Tại Giêrusalem, gần Cửa Chiên, có một hồ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày