Mây thẻ: Ga 5

lời chúa

Lời Chúa ngày 18-3-2021 – Thứ Năm Tuần 4 Mùa Chay

Chúa Cha làm chứng cho tôi (18.3.2021 – Thứ Năm Tuần 4 Mùa Chay) Lời Chúa: Ga 5, 31-47 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do thái rằng: “Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì...
lời chúa

Lời Chúa ngày 17-3-2021 – Thứ Tư Tuần 4 Mùa Chay

Không thể làm gì tự mình (17.3.2021 – Thứ Tư Tuần 4 Mùa Chay) Lời Chúa: Ga 5, 17-30 Khi ấy, Ðức Giêsu nói: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm...
lời chúa

Lời Chúa ngày 16-3-2021 – Thứ Ba Tuần 4 Mùa Chay

Muốn trở nên lành mạnh (16.3.2021 – Thứ Ba Tuần 4 Mùa Chay) Lời Chúa: Ga 5, 1-16 / Ga 5, 1-3a.5-16 Nhân dịp lễ của người Do Thái, Ðức Giêsu lên Giêrusalem. Tại Giêrusalem, gần...
lời chúa

Lời Chúa ngày 26/3/2020 – Thứ Năm Tuần 4 MC

Chúa Cha làm chứng cho tôi (26.3.2020 – Thứ Năm Tuần 4 MC) Lời Chúa: Ga 5, 31-47 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do thái rằng: “Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày