Mây thẻ: Ga 4: 43-54

lời chúa

Lời Chúa ngày 15-3-2021 – Thứ Hai Tuần 4 Mùa Chay

Con ông sống (15.3.2021 - Thứ Hai Tuần 4 Mùa Chay) Lời Chúa: Ga 4, 43-54 Khi ấy, Đức Giêsu bỏ Samaria mà đến Galilê. Chính Người đã quả quyết: ngôn sứ không được tôn trọng...
lời chúa

Lời Chúa ngày 23/3/2020 – Thứ Hai Tuần 4 MC

Con ông sống (23.3.2020 – Thứ Hai Tuần 4 MC) Lời Chúa: Ga 4, 43-54 Khi ấy, Đức Giêsu bỏ Samaria mà đến Galilê. Chính Người đã quả quyết: ngôn sứ không được tôn trọng tại...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 1/4/2019

Con ông sống (1.4.2019 – Thứ Hai Tuần 4 Mùa Chay) Lời Chúa: Ga 4, 43-54 Khi ấy, Đức Giêsu bỏ Samaria mà đến Galilê. Chính Người đã quả quyết: ngôn sứ không được tôn trọng...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày