Mây thẻ: Ga 3: 31-36

lời chúa

Lời Chúa ngày 15-4-2021 – Thứ Năm Tuần 2 Phục Sinh

Đấng từ trên cao mà đến (15.4.2021 – Thứ Năm Tuần 2 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 3, 31-36 Khi ấy, ông Gioan nói để làm chứng về Chúa Giêsu rằng: “Đấng từ trên cao mà...
lời chúa

Lời Chúa ngày 23-4-2020 – Thứ Năm Tuần 2 Phục Sinh

Đấng từ trên cao mà đến (23.4.2020 – Thứ Năm Tuần 2 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 3, 31-36 Khi ấy, ông Gioan nói để làm chứng về Chúa Giêsu rằng: “Đấng từ trên cao mà...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

Trực tiếp Thánh Lễ hàng ngàyvideo

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 21-10-2021

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 21-10-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Năm Tuần 29 Thường niên Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp...