Mây thẻ: Ga 3: 22-30

lời chúa

Lời Chúa ngày 9-1-2021

Mọi người đều đến với ông (09.01.2021 – Thứ Bảy) Lời Chúa: Ga 3, 22-30 Khi ấy, Chúa Giêsu cùng với các môn đệ đến miền đất Giuđê, Người ở lại đó với họ và làm...
lời chúa

Lời Chúa ngày 11/1/2020

Mọi người đều đến với ông (11.01.2020 – Thứ Bảy) Lời Chúa: Ga 3, 22-30 Khi ấy, Chúa Giêsu cùng với các môn đệ đến miền đất Giuđê, Người ở lại đó với họ và làm...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa thứ Năm ngày 21-10-2021

Phải chi lửa ấy đã bùng lên (21.10.2021 – Thứ Năm Tuần 29 Thường niên) Lời Chúa: Lc 12, 49-53 Hôm ấy, Ðức Giêsu nói với...