Mây thẻ: Ga 3: 16-21

lời chúa

Lời Chúa ngày 14-4-2021 – Thứ Tư Tuần 2 Mùa Phục Sinh

Thiên Chúa yêu thế gian (14.4.2021 - Thứ Tư Tuần 2 Mùa Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 3, 16-21 Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã...
lời chúa

Lời Chúa ngày 22-4-2020 – Thứ Tư Tuần 2 Phục Sinh

Thiên Chúa yêu thế gian (22.4.2020 – Thứ Tư Tuần 2 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 3, 16-21 Trực tiếp Thánh lễ ngày 22-4-2020 Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa yêu...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày