Mây thẻ: Ga 3: 14-21

lời chúa

Lời Chúa ngày 14-3-2021 – Chúa Nhật 4 Mùa Chay

Chuộng tối hơn sáng (14.3.2021 – Chúa Nhật 4 Mùa Chay, Năm B) Lời Chúa: Ga 3, 14-21 Khi ấy, Ðức Giêsu nói cùng ông Nicôđêmô rằng: “Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày