Mây thẻ: Ga 3: 1-8

lời chúa

Lời Chúa ngày 12-4-2021 – Thứ Hai Tuần 2 Phục Sinh

Được sinh ra từ trên (12.4.2021 – Thứ Hai Tuần 2 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 3, 1-8 Khi ấy, trong nhóm Pharisêu, có một người tên là Nicôđêmô, một thủ lãnh của người Do Thái....
lời chúa

Lời Chúa ngày 20-4-2020 – Thứ Hai Tuần 2 Phục Sinh

Được sinh ra từ trên (20.4.2020 – Thứ Hai Tuần 2 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 3, 1-8 Trực Tiếp Thánh Lễ Ngày 20-4-2020 Khi ấy, trong nhóm Pharisêu, có một người tên là Nicôđêmô, một...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày