Mây thẻ: Ga 3

lời chúa

Lời Chúa Thứ Ba Tuần 24 TN – 14-9-2021

Phải được giương cao (14.9.2021 – Thứ Ba Tuần 24 TN, Lễ suy tôn Thánh giá) Lời Chúa: Ga 3, 13-17 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng: “Không ai đã lên trời, ngoại...
lời chúa

Lời Chúa ngày 15-4-2021 – Thứ Năm Tuần 2 Phục Sinh

Đấng từ trên cao mà đến (15.4.2021 – Thứ Năm Tuần 2 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 3, 31-36 Khi ấy, ông Gioan nói để làm chứng về Chúa Giêsu rằng: “Đấng từ trên cao mà...
lời chúa

Lời Chúa ngày 14-4-2021 – Thứ Tư Tuần 2 Mùa Phục Sinh

Thiên Chúa yêu thế gian (14.4.2021 - Thứ Tư Tuần 2 Mùa Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 3, 16-21 Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã...
lời chúa

Lời Chúa ngày 13-4-2021 – Thứ Ba Tuần 2 Mùa Phục Sinh

Ai tin được sống muôn đời (13.4.2021 - Thứ Ba Tuần 2 Mùa Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 3, 7b-15 Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng:“Các ông cần phải được sinh ra từ...
lời chúa

Lời Chúa ngày 12-4-2021 – Thứ Hai Tuần 2 Phục Sinh

Được sinh ra từ trên (12.4.2021 – Thứ Hai Tuần 2 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 3, 1-8 Khi ấy, trong nhóm Pharisêu, có một người tên là Nicôđêmô, một thủ lãnh của người Do Thái....
lời chúa

Lời Chúa ngày 9-1-2021

Mọi người đều đến với ông (09.01.2021 – Thứ Bảy) Lời Chúa: Ga 3, 22-30 Khi ấy, Chúa Giêsu cùng với các môn đệ đến miền đất Giuđê, Người ở lại đó với họ và làm...
lời chúa

Lời Chúa ngày 14-9-2020 – Thứ Hai Tuần 24 TN, Lễ suy tôn Thánh...

Phải được giương cao (14.9.2020 – Thứ Hai Tuần 24 TN, Lễ suy tôn Thánh giá) Lời Chúa: Ga 3, 13-17 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng: “Không ai đã lên trời, ngoại...
lời chúa

Lời Chúa ngày 21-4-2020 – Thứ Ba Tuần 2 Phục Sinh

Ai tin được sống muôn đời (21.4.2020 – Thứ Ba Tuần 2 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 3, 7b-15 Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng:“Các ông cần phải được sinh ra từ trên....

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày