Mây thẻ: Ga 21: 1-14

lời chúa

Lời Chúa ngày 19-8-2021 – Thứ Năm Tuần 20 Thường Niên

Tiệc cưới đã sẵn sàng (19-8-2021 – Thứ Năm Tuần 20 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 22, 1-14 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: “Nước Trời cũng giống như chuyện một...
lời chúa

Lời Chúa ngày 9-4-2021 – Thứ Sáu trong Tuần Bát nhật Phục Sinh

Chúa đó! (09.4.2021 - Thứ Sáu trong Tuần Bát nhật Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 21, 1-14 Khi ấy, Ðức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Tibêria. Người tỏ mình...
lời chúa

Lời Chúa ngày 11-10-2020 – Chúa Nhật 28 Thường niên

Không xứng đáng (11.10.2020 – Chúa Nhật 28 Thường niên, Năm A) Lời Chúa: Mt 22, 1-14 Một hôm, Ðức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với các thuợng tế và kỳ mục trong dân rằng:...
lời chúa

Lời Chúa ngày 17-4-2020 – Thứ Sáu trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Chúa đó (17.4.2020 – Thứ Sáu trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 21, 1-14 Khi ấy, Ðức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Tibêria. Người tỏ mình ra...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày