Mây thẻ: Ga 21

lời chúa

Lời Chúa ngày 22-5-2021 – Thứ Bảy, Vọng Lễ Hiện xuống

Nước Hằng sống (22.5.2021 – Thứ Bảy, Vọng Lễ Hiện xuống) Lời Chúa: Ga 21, 20-25 Khi ấy, ông Phêrô quay lại, thì thấy người môn đệ Ðức Giêsu thương mến đi theo sau; ông này...
lời chúa

Lời Chúa ngày 21-5-2021 – Thứ Sáu Tuần 7 Phục Sinh

Hãy theo Thầy (21.5.2021 – Thứ Sáu Tuần 7 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 21, 15-19 Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giêsu hỏi ông Simôn Phêrô: “Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có...
lời chúa

Lời Chúa ngày 9-4-2021 – Thứ Sáu trong Tuần Bát nhật Phục Sinh

Chúa đó! (09.4.2021 - Thứ Sáu trong Tuần Bát nhật Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 21, 1-14 Khi ấy, Ðức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Tibêria. Người tỏ mình...
lời chúa

Lời Chúa ngày 30-5-2020 – Thứ Bảy Tuần 7 Phục Sinh

Lời chứng xác thực (30.5.2020 – Thứ Bảy Tuần 7 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 21, 20-25 Khi ấy, ông Phêrô quay lại, thì thấy người môn đệ Ðức Giêsu thương mến đi theo sau; ông...
lời chúa

Lời Chúa ngày 29-5-2020 – Thứ Sáu Tuần 7 Phục Sinh

Hãy theo Thầy (29.5.2020 – Thứ Sáu Tuần 7 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 21, 15-19 Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giêsu hỏi ông Simôn Phêrô: “Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 5/5/2019

Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho môn đệ (5.5.2019 – Chúa Nhật Tuần 3 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 21,1-19 Khi ấy, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày