Mây thẻ: Ga 20: 24-29

lời chúa

Lời Chúa ngày 3-7-2021 – Thứ Bảy tuần 13 Thường niên

Đừng cứng lòng nữa! ( 03.7.2018 - Thứ Bảy tuần 13 Thường niên - Lễ thánh Tôma, Tông đồ) Lời Chúa: Ga 20, 24-29 Khi ấy, một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tôma, cũng...
lời chúa

Lời Chúa ngày 3-7-2020 – Thứ Sáu: Thánh Tôma, Tông đồ

Đừng cứng lòng nữa (03.7.2020 – Thứ Sáu: Thánh Tôma, Tông đồ) Lời Chúa: Ga 20, 24-29 Khi ấy, một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tôma, cũng gọi là Ðiđymô, không ở với các...
lời chúa

Lời Chúa ngày 3/7/2019 | Thứ Tư – Thánh Tôma, Tông đồ

Đừng cứng lòng nữa (03.7.2019 – Thứ Tư - Thánh Tôma, Tông đồ) Lời Chúa: Ga 20, 24-29 Có một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày