Mây thẻ: Ga 20: 11-18

lời chúa

Lời Chúa ngày 6-4-2021 – Thứ Ba trong Tuần Bát nhật Phục Sinh

Tôi đã thấy Chúa (06.4.2021 - Thứ Ba trong Tuần Bát nhật Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 20, 11-18 Khi ấy, bà Maria Mácđala đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày