Mây thẻ: Ga 20. 1-2.11-18

lời chúa

Lời Chúa ngày 22-7-2021 – Thứ Năm Tuần 16 thường niên

Họ để Người ở đâu? (22.7.2021 – Thứ Năm Tuần 16 TN - Thánh nữ Maria Mađalêna) Lời Chúa: Ga 20, 1-2.11-18 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mađalêna...
lời chúa

Lời Chúa ngày 22-7-2020 – Thứ Tư Tuần 16 TN – Thánh nữ Maria...

Họ để Người ở đâu? (22.2020 – Thứ Tư Tuần 16 TN - Thánh nữ Maria Mađalêna) Lời Chúa: Ga 20, 1-2.11-18 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mađalêna...
lời chúa

Lời Chúa ngày 22/7/2019 – Thứ Hai – lễ Thánh Maria Mađalêna

Họ để Người ở đâu? (22.7.2019 – Thứ Hai - lễ Thánh Maria Mađalêna) Lời Chúa: Ga 20, 1-2.11-18 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mađalêna đi đến mộ,...
lời chúa

Họ để Người ở đâu? (22.7.2017 – Thứ bảy: Thánh Maria Mađalêna)

Lời Chúa: Ga 20, 1-2.11-18 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mađalêna đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúavideo

Lời Chúa thứ Ba ngày 19-10-2021

Chủ sẽ phục vụ (19.10.2021 – Thứ Ba Tuần 29 Thường niên) Lời Chúa: Lc 12, 35-38 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ...