Mây thẻ: Ga 20

lời chúa

Lời Chúa ngày 22-7-2021 – Thứ Năm Tuần 16 thường niên

Họ để Người ở đâu? (22.7.2021 – Thứ Năm Tuần 16 TN - Thánh nữ Maria Mađalêna) Lời Chúa: Ga 20, 1-2.11-18 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mađalêna...
lời chúa

Lời Chúa ngày 3-7-2021 – Thứ Bảy tuần 13 Thường niên

Đừng cứng lòng nữa! ( 03.7.2018 - Thứ Bảy tuần 13 Thường niên - Lễ thánh Tôma, Tông đồ) Lời Chúa: Ga 20, 24-29 Khi ấy, một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tôma, cũng...
lời chúa

Lời Chúa ngày 23-5-2021 – Chúa Nhật – Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

Hãy nhận lấy Thánh Thần (23.5.2021 – Chúa Nhật – Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống) Lời Chúa: Ga 20, 19-23 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các...
lời chúa

Lời Chúa ngày 11-4-2021 – Chúa Nhật về Lòng Thương xót của Thiên Chúa

Hãy nhìn xem (11.4.2021 – CN 2 PS, Năm B: Chúa Nhật về Lòng Thương xót của Thiên Chúa) Lời Chúa: Ga 20, 19-31 Chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các...
lời chúa

lời chúa ngày 4-4-2021 – Chúa Nhật Phục Sinh

Ông đã thấy và đã tin (04.4.2021 – Chúa Nhật Phục Sinh, Năm B) Lời Chúa: Ga 20, 1-9 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi đến mộ,...
lời chúa

Lời Chúa ngày 22-7-2020 – Thứ Tư Tuần 16 TN – Thánh nữ Maria...

Họ để Người ở đâu? (22.2020 – Thứ Tư Tuần 16 TN - Thánh nữ Maria Mađalêna) Lời Chúa: Ga 20, 1-2.11-18 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mađalêna...
lời chúa

Lời Chúa ngày 3-7-2020 – Thứ Sáu: Thánh Tôma, Tông đồ

Đừng cứng lòng nữa (03.7.2020 – Thứ Sáu: Thánh Tôma, Tông đồ) Lời Chúa: Ga 20, 24-29 Khi ấy, một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tôma, cũng gọi là Ðiđymô, không ở với các...
lời chúa

Lời Chúa ngày 31-5-2020 – Chúa Nhật, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

Hãy nhận lấy Thánh Thần (31.5.2020 – Chúa Nhật, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống) Lời Chúa: Ga 20, 19-23 https://conggiao24h.net/videos/truc-tiep-thanh-le-chua-nhat-ngay-31-5-2020.html Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa...
lời chúa

Lời Chúa ngày 14-4-2020 – Thứ Ba trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Tôi đã thấy Chúa (14.4.2020 – Thứ Ba trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 20, 11-18 Trực tiếp Thánh Lễ ngày 14-4-2020 Khi ấy, bà Maria Mácđala đứng ở ngoài, gần bên mộ,...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày