Mây thẻ: Ga 2: 13-22

lời chúa

Lời Chúa ngày 9-11-2020 – Thứ Hai: Cung hiến Thánh đường Latêranô

Tôi sẽ xây dựng lại (09.11.2020 – Thứ Hai: Cung hiến Thánh đường Latêranô) Lời Chúa: Ga 2, 13-22 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do thái, Ðức Giêsu lên thành Giêrusalem. Người thấy trong...
lời chúa

Lời Chúa ngày 9/11/2019 – Thứ Bảy, Cung hiến Thánh đường Latêranô

Tôi sẽ xây dựng lại (9.11.2019 – Thứ Bảy - Cung hiến Thánh đường Latêranô) Lời Chúa: Ga 2, 13-22 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do thái, Ðức Giêsu lên thành Giêrusalem. Người thấy...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày