Mây thẻ: Ga 19: 25-27

lời chúa

Lời Chúa thứ Tư Tuần 24 TN 15-9-2021

Đứng gần thập giá (15.9.2021 – Thứ Tư Tuần 24 TN - Đức Mẹ Sầu bi) Lời Chúa: Ga 19, 25-27 Lúc ấy, đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân...
lời chúa

Lời Chúa ngày 15-9-2020 – – Thứ Ba Tuần 24 TN – Đức Mẹ...

Đứng gần thập giá (15.9.2020 – Thứ Ba Tuần 24 TN - Đức Mẹ sầu bi) Lời Chúa: Ga 19, 25-27 Lúc ấy, đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân...
lời chúa

Đứng gần thập giá (15.9.2017 – Thứ sáu: Đức Mẹ sầu bi)

Lời Chúa: Ga 19, 25-27 Lúc ấy, đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôpát, cùng với bà Maria Mácđala. Khi thấy thân mẫu...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày