Mây thẻ: Ga 19

lời chúa

Lời Chúa ngày 11-6-2021 – Thứ Sáu – Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Máu cùng nước chảy ra (11.6.2021 – Thứ Sáu – Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu) Lời Chúa: Ga 19, 31-37 Hôm đó là ngày áp lễ, người Do thái không muốn để xác chết trên thập...
lời chúa

Đứng gần thập giá (15.9.2017 – Thứ sáu: Đức Mẹ sầu bi)

Lời Chúa: Ga 19, 25-27 Lúc ấy, đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôpát, cùng với bà Maria Mácđala. Khi thấy thân mẫu...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày