Mây thẻ: Ga 18:1 – 19:42

lời chúa

Lời Chúa ngày 2-4-2021 – Thứ Sáu Tuần Thánh

Thế là đã hoàn tất (02.4.2021 – Thứ Sáu Tuần Thánh) Lời Chúa: Ga 18,1 – 19,42 Khi ấy, Đức Giêsu đi ra cùng với các môn đệ, sang bên kia suối Kítrôn. Ở đó, có...
lời chúa

Lời Chúa ngày 10-4-2020 – Thứ Sáu Tuần Thánh

Thế là đã hoàn tất (10.4.2020 – Thứ Sáu Tuần Thánh) Lời Chúa: Ga 18,1 – 19,42 Khi ấy, Đức Giêsu đi ra cùng với các môn đệ, sang bên kia suối Kítrôn. Ở đó, có...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 19/4/2019

Thế là đã hoàn tất (19.4.2019 – Thứ Sáu Tuần Thánh) Lời Chúa: Ga 18,1 – 19,42 Khi ấy, Đức Giêsu đi ra cùng với các môn đệ, sang bên kia suối Kítrôn. Ở đó, có...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày