Mây thẻ: Ga 17: 20-26

lời chúa

Lời Chúa ngày 20-5-2021 – Thứ Năm Tuần 7 Phục Sinh

Để họ được nên một (20.5.2021 – Thứ Năm Tuần 7 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 17, 20-26 Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Con không chỉ cầu nguyện cho...
lời chúa

Lời Chúa ngày 28-5-2020 – Thứ Năm Tuần 7 Phục Sinh

Để họ được nên một (28.5.2020 – Thứ Năm Tuần 7 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 17, 20-26 Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Con không chỉ cầu nguyện cho...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 13/6/2019

Chớ giết người (13.6.2019 – Thứ Năm tuần 10 Thường niên) Lời Chúa: Mt 5, 20-26 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 6/6/2019

Để họ được nên một (6.6.2019 – Thứ Năm tuần 7 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 17, 20-26 Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Con không chỉ cầu nguyện cho...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 17.5.2018

Lời Chúa: Ga 17, 20-26 Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày