Mây thẻ: Ga 17

lời chúa

Lời Chúa ngày 20-5-2021 – Thứ Năm Tuần 7 Phục Sinh

Để họ được nên một (20.5.2021 – Thứ Năm Tuần 7 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 17, 20-26 Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Con không chỉ cầu nguyện cho...
lời chúa

Lời Chúa ngày 19-5-2021 – Thứ Tư Tuần 7 Phục Sinh

Xin Cha gìn giữ họ (19.5.2021 – Thứ Tư Tuần 7 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 17, 11b-19 Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn...
lời chúa

Lời Chúa ngày 18-5-2021 – Thứ Ba Tuần 7 Phục Sinh

Con cầu nguyện cho họ (18.5.2021 – Thứ Ba Tuần 7 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 17, 1-11a Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện: “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha...
lời chúa

Lời Chúa ngày 27-5-2020 – Thứ Tư Tuần 7 Phục Sinh

Xin Cha gìn giữ họ (27.5.2020 – Thứ Tư Tuần 7 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 17, 11b-19 Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn...
lời chúa

Lời Chúa ngày 26-5-2020 – Thứ Ba Tuần 7 Phục Sinh

Con cầu nguyện cho họ (26.5.2020 – Thứ Ba Tuần 7 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 17, 1-11a Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện: “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 6/6/2019

Để họ được nên một (6.6.2019 – Thứ Năm tuần 7 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 17, 20-26 Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Con không chỉ cầu nguyện cho...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 5/6/2019

Xin Cha gìn giữ họ (5.6.2019 – Thứ Tư tuần 7 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 17,11b-19 Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày