Mây thẻ: Ga 15: 9-17

lời chúa

Lời Chúa ngày 9-5-2021 – Chúa Nhật 6 Phục Sinh

Ở lại trong tình thương (09.5.2021 – Chúa Nhật 6 Phục Sinh, Năm B) Lời Chúa: Ga 15, 9-17 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 14/5/2019

Không ai cướp được chúng (14.5.2019 – Thứ Ba Tuần 4 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 15, 9-17 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế...
suy niệm lời chúa

Lời Chúa ngày 6.5.2018

Ở lại trong tình thương Lời Chúa: Ga 15, 9-17     Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày