Mây thẻ: Ga 15: 18-21

lời chúa

Lời Chúa ngày 8-5-2021 – Thứ Bảy Tuần 5 Phục Sinh

Thế gian ghét anh em (08.5.2021 – Thứ Bảy Tuần 5 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 15, 18-21 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Nếu thế gian ghét anh em, anh em...
lời chúa

Lời Chúa ngày 16-5-2020 – Thứ Bảy Tuần 5 Phục Sinh

Thế gian ghét anh em (16.5.2020 – Thứ Bảy Tuần 5 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 15, 18-21 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Nếu thế gian ghét anh em, anh em...
suy niệm lời chúa

Suy niệm lời Chúa 5.5.2018

Thế gian ghét anh em Lời Chúa: Ga 15, 18-21     Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày