Mây thẻ: Ga 14: 6-14

lời chúa

Lời Chúa ngày 3-5-2021

Làm những việc lớn hơn nữa (03.5.2021 – Thứ Hai: Thánh Philipphê và Thánh Giacôbê, tông đồ) Lời Chúa: Ga 14, 6-14 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Chính Thầy là con...
suy niệm lời chúa

Suy niệm lời Chúa ngày 3.5.2018

Làm những việc lớn hơn nữa (3.5.2018 – Thứ năm: Thánh Philipphê và Thánh Giacôbê, tông đồ) Làm những việc lớn hơn nữa Lời Chúa: Ga 14, 6-14     Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng:...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày