Mây thẻ: Ga 14: 15-21

lời chúa

Lời Chúa ngày 17-5-2020 – Chúa Nhật 6 Phục Sinh

Anh em cũng sẽ sống (17.5.2020 – Chúa Nhật 6 Phục Sinh, Năm A) Lời Chúa: Ga 14, 15-21 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày