Mây thẻ: Ga 14

lời chúa

Lời Chúa ngày 3-5-2021

Làm những việc lớn hơn nữa (03.5.2021 – Thứ Hai: Thánh Philipphê và Thánh Giacôbê, tông đồ) Lời Chúa: Ga 14, 6-14 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Chính Thầy là con...
lời chúa

Lời Chúa ngày 30-4-2021 – Thứ Sáu Tuần 4 Phục Sinh

Thầy là đường (30.4.2021 – Thứ Sáu Tuần 4 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 14, 1-6 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa...
lời chúa

Lời Chúa ngày 11-5-2020 – Thứ Hai Tuần 5 Phục Sinh

Yêu mến, đến và ở lại (11.5.2020 – Thứ Hai Tuần 5 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 14, 21-26 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai có và giữ các điều răn...
lời chúa

Lời Chúa ngày 8-5-2020 – Thứ Sáu Tuần 4 Phục Sinh

Thầy là đường (08.5.2020 – Thứ Sáu Tuần 4 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 14, 1-6 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày