Mây thẻ: Ga 13: 21-33.36-38

lời chúa

Lời Chúa ngày 30-3-2021 – Thứ Ba Tuần Thánh

Trời đã tối (30.3.2021 – Thứ Ba Tuần Thánh) Lời Chúa: Ga 13, 21-33.36-38 Khi ấy, Ðức Giêsu tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: “Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh...
lời chúa

Lời Chúa ngày 7-4-2020 – Thứ Ba Tuần Thánh

Trời đã tối (07.4.2020 – Thứ Ba Tuần Thánh) Lời Chúa: Ga 13, 21-33.36-38 Trực tiếp Thánh lễ ngày 7-4-2020 - Thứ Ba Tuần Thánh (5h30, 18h30) Khi ấy, Ðức Giêsu tâm thần xao xuyến. Người...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa thứ Năm ngày 14-10-2021

Ngôn sứ và tông đồ (14.10.2021 – Thứ Năm Tuần 28 Thường niên) Lời Chúa: Lc 11, 47-54 Khi ấy, Đức Giêsu nói với những người...