Mây thẻ: Ga 13: 16-20

lời chúa

Lời Chúa ngày 29-4-2021 – Thứ Năm Tuần 4 Phục Sinh

Thật phúc cho anh em (29.4.2021 – Thứ Năm Tuần 4 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 13, 16-20 Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu nói với các ông: “Thật, Thầy bảo thật...
lời chúa

Lời Chúa ngày 24-5-2020 – Chúa Nhật 7 Phục Sinh : Chúa thăng thiên

Thầy ở cùng anh em mọi ngày (24.5.2020 – Chúa Nhật 7 Phục Sinh : Chúa thăng thiên) Lời Chúa: Mt 28, 16-20 Hôm ấy, mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi...
lời chúa

Lời Chúa ngày 7-5-2020 – Thứ Năm Tuần 4 Phục Sinh

Thật phúc cho anh em (07.5.2020 – Thứ Năm Tuần 4 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 13, 16-20 Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu nói với các ông: “Thật, Thầy bảo thật...
suy niệm lời chúa

Suy niệm lời Chúa Thứ Năm Tuần 4 Phục sinh 26.4.2018

Thật phúc cho anh em  Lời Chúa: Ga 13, 16-20     Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu nói với các ông: “Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà,...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày