Mây thẻ: Ga 12: 1-11

lời chúa

Lời Chúa ngày 29-3-2021 – Thứ Hai Tuần Thánh

Ngày mai táng Thầy (29.3.2021 – Thứ Hai Tuần Thánh) Lời Chúa: Ga 12, 1-11 Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Ðức Giêsu đến làng Bêtania, nơi anh Ladarô ở. Anh này đã được Người cho...
lời chúa

Lời Chúa ngày 6-4-2020 – Thứ Hai Tuần Thánh

Ngày mai táng Thầy (06.4.2020 – Thứ Hai Tuần Thánh) Lời Chúa: Ga 12, 1-11 LIVE: Thứ Hai Tuần Thánh  Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Ðức Giêsu đến làng Bêtania, nơi anh Ladarô ở. Anh...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 15/4/2019

Ngày mai táng Thầy (15.4.2019 – Thứ Hai Tuần Thánh) Lời Chúa: Ga 12, 1-11 Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Ðức Giêsu đến làng Bêtania, nơi anh Ladarô ở. Anh này đã được Người cho...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày